Gheibh am fios as ùra air sgeamaichean maoineachaidh Bòrd na Gàidhlig leis an cuairt-litir againn.  Taghadh gu h-ìosal na sgeamaichean anns a bheil ùidh agad agus cuiridh sinn fios thugad le naidheachdan iomchaidh.

Get the latest information on Bòrd na Gàidhlig’s funding schemes with our newsletter.  Choose below the schemes in which you are interested and we’ll send you relevant news.
* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Bòrd na Gàidhlig:

Email Marketing Powered by Mailchimp